Union Bank operon në tregun shqiptar prej 10 vitesh, e pranishme me 30 degë e agjenci në Shqipëri dhe me shumë se 40 ATM. Union Bank ofron portofol të mirëdiversifikuar produktesh dhe shërbimesh, për individët dhe korporatat: depozita me afat, llogari kursimi dhe llogari rrjedhëse; kredi konsumatore dhe kredi me kolateral, financime dhe overdraft; karta debiti Maestro dhe karta krediti MasterCard; çeqe bankare dhe personale; këmbime valutore dhe investime; internet dhe mobile banking; transferta brenda dhe jashtë vendit; pagesa të utiliteteve dhe transferta të shpejta Western Union

 

Adresa:

Blv.“Zogu I”, Sheshi “Ferenc Nopca”

Tel: 04 2389 111
Fax: 04 2262 183
e-mail: info@unionbank.al
www.unionbank.al

 

facebook.com/unionbankalbania