Njoftim:

Landeslease Sh.A ushtron aktivitetin e saj bazuar ne besimin qe ju keni ne korrektesine, ligjshmerine dhe transparencen e veprimeve te saj.
Duke u solidarizuar me situaten e krijuar ne vend, si rezultat i epidemise se koronavirusit (COVID-19) dhe per te lehtesuar gjendjen financiare te klienteve, Landeslease Sh.A. njofton te gjithe klientet, individe apo biznese, se duke filluar nga data 17 mars 2020 deri ne date 31 Maj 2020, nuk do te llogariten dhe nuk do te mbahen penalitetet kontraktore per mos pagimin ne kohe te detyrimit te kestit te radhes se kredise me date pagese brenda kesaj periudhe.
Gjithashtu per te gjithe klientet, individe apo biznese, qe do te paraqesin kerkese te argumentuar per veshtiresite qe hasin nga epidemia e siperpermendur, Landeslease Sh.A ne perputhje me politikat e saj te brendshme ka ndertuar skenar mbeshtetes per te dhene zgjidhje si pasoje e problematikes financiare dhe sociale qe kjo situate ka krijuar tek te gjithe klientet tane.

Per pyetje, paqartesi apo per te paraqitur kerkesat tuaja, ju lutemi na kontaktoni:
- nepermjet zyres tone prej ores 8:30 – 13:30
- me telefon ne nr: +355 (0) 4 22 71 050
- me e-mail ne adresen: info@landeslease-al.com

Jemi te perkushtuar maksimalisht per te ofruar sherbimet tona dhe sigurisht zgjidhjen e çdo kerkese apo nevoje te klienteve. Duke ju garantuar per korrektesen tone, gjejme dhe njehere rastin t’ju konfirmojme mbeshtetjen tone ne kete situate te jashtezakonshme.
Me respekt,
Landeslease Sh.A
 LandesLease - Albania

Perse Leasing?

 

 

  • Leasing ose qeraja financiare i mundeson klienteve te ndryshem te kene dhe te perdorin fjalet e fundit te teknologjise. Kjo qofte duke blere dhe perdorur nje makine te modelit te fundit.
  • Nepermjet leasing ju mund te perdorni pajisje dhe teknologjine e fjales se fundit ne biznesin tuaj. Kjo pa pasur nevoje qe ju te mund ti blini keto pajisje.
  • Faturimi I  kesteve te qerase financiare behet nepermjet faturave tatimore (me TVSH), gje qe bent e mundur optimizimin e investimit nga ana tatimore.
  • Investimi nga ana juaj eshte eshte minimal. Zakonisht nevojitet vetem 20% e vleres se asetit qe ju kerkoni te blini dhe te mund te perfitoni nga perdorimi I tij. Kjo ju mundeson ju apo kompanine tuaj te perdori likuiditetin e kompanise per nevojat e perditshme.
  • Likujdim me keste te barabarta gjate gjithe periudhes qe mund te varioje nga 12 – 72 muaj. Kjo mundeson keste te ulta dhe lehteson Cash - Flow e kompanise suaj.
  • Aprovim I menjehershem. Evitoni procedurat e tej zgjatura te aplikuara per kredi. Procedura e leasing aprovohet ne me pak se 24 ore, gje qe bent e mundur venien ne perdorim tuaj te asetit qe ju kerkoni te blini ne me pak se 48 ore.