Sherbimet per Individe

 

Aprovimin e kerkesave te individeve ne menyre te menjehershme, brenda 24 oresh nga paraqitja e dokumentacionit te kerkuar.

 

Dokumenta te nevojshme per aplikim:

 

Kerkesa per leasing 

Forma e aplikimit

Oferta nga shitesi 

Vertetim pune nga punemarresi se bashku me vertetimin e pages

Levizje e llogarise prane bankes perkatese

Vertetim te te ardhurave familjare (sipas rasteve)

Certifikate familjare

Fotokopje pashaporte

Fotokopje patente        

Kopje e fatures se Energjise Elektrike

 

Landeslease mundeson financimin e te gjitha llojeve te ndyshme te autoveturave, ne bashkepunim me te gjithe koncesionaret qe operojne ne tregun shqiptar, duke iu pershtatur me mire kerkesave te klienteve te saj.

Per makinat e reja kohezgjatja e financimit varion nga 12 deri ne 60 muaj.

Per makinat e perdorura kohezgjatja e financimit mund te arrije deri ne 48 muaj.

Bashkepunimi me kompanite me te medha te sigurimit ne Shqiperi, duke bere te mundur qe per cdo dem qe mund ti ndodh asetit te pergjigjet kompania e sigurimit. (kompania e sigurimit zgjidhet nga Landeslease).