Person Fizik

Landeslease mundeson financimin e aseteve te ndryshme pa limit maksimal. Ofron financimin e automjeteve si dhe pajisjeve, si te reja ashtu dhe atyre te perdorura.

Landeslease, gjithashtu ofron mundesine e financimit ndaj bizneseve te reja, biznese  te cilat kane nevoje per automjete transporti apo pajisje te specifikave te ndryshme per te ofruar sherbim cilesor ndaj klienteve te tyre.

 

Dokumentat e kerkuara ndaj bizneseve jane:

 

Dokumenta te Pergjithshme:

 

Kerkesa per leasing

Forma e aplikimit

Oferta nga shitesi

Fotokopje pashaporte

Pershkrimi i aktivitetit

Foto te ambjenteve te aktivitetit

 

Dokumenta Ligjore:

 

Ekstrakt QKR/ Vendim Rregjistrimi si Person Juridik

Certifikata e Rregjistrimit ne Organin Tatimor

 

Dokumenta Financiare:

 

Deklarim te ardhurash te Tatim Taksat

Te dhena financiare per vitin aktual dhe vitin e meparshem (PASH/bilanc)

Levizjet e llogarise per periudhen 6 mujore