Makina Tregtare dhe Automjete per Bisnese

 

Landeslease mundeson financimin e flotave te ndryshme kompanive te mesme dhe te medha. Gjithashtu ajo ofron dhe financimin e automjeteve te tipeve dhe llojeve te ndryshme nga furniture te huaj te cilat mund te importohen dhe te perdoren brenda dhe jashte territorit te republikes se Shqiperise sipas kerkesave te klienteve.

 


Automjete Transporti

1. Autobuze

2. Autovetura

3. Automjete komerciale te llojeve te ndryshme

4. Trailera


Makineri Levizese

1. Pirune (veteshkarkues)

2. Kamione transportues

3. Vinca te madhesive dhe tonazh te ndryshem


Makineri Ndertimi

1. Ekskavatore

2. Betoniere

3. Buldozera